תקנון

תקנון – הסכם עבודה עם דגן סייבר

תקנון זה מסדיר את הסכם העבודה והיחסים בינך כלקוח לבין דגן סייבר או בעליה (להלן “החברה”) המספקים את השירות. הוראות התקנון יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין דגן סייבר או בעליה.

מסירת תשלום ל דגן סייבר או לבעליה עבור השירותים המוצעים על ידה מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה כולם ובשלמותם, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או יבוצעו באתר זה ובכל שירות ואתר שהוקם/ניתן ע”י החברה.

דגן סייבר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. התנאים המופיעים בתקנון זה מחייבים ותקפים עבור כלל הלקוחות מרגע פרסומם באתר.
1. השירות המסופק ע”י דגן סייבר: פיתוח, אחסון ותחזוקה (תשתית) של אתר תדמית/חנות אינטרנט בסיסיים בהתאם לצרכי הלקוח.
2. אתר אינטרנט בסיסי כולל: עיצוב, שפה אחת (עברית/אנגלית וכו), כתובת אימייל, תמיכה בדפדפנים: IE, FireFox, Chrome, תמיכה באנדרואיד ו- iOS, והעלאה ראשונית של תכנים לאתר.
3. בתמורה לשירות הנ”ל ישלם הלקוח סכום חד פעמי ובנוסף תשלום חודשי קבוע לטובת תחזוקה חודשית שוטפת של התשתית. פיתוח האתר יחל עם קבלת התשלומים.
4. תהליך עבודה:​​
א. הלקוח יספק עד שבוע ממועד תחילת פיתוח האתר את כל הדרישות/הוראות/מפרט/תיאור מפורטים של צרכיו והאתר המבוקש. ​
ב. הלקוח יספק עד שבועיים ממועד תחילת פיתוח האתר את התכנים לאתר בפורמט excel או word (תכנים מעל 50 עמודים חייבים להימסר בקובץ excel בלבד). התכנים שיסופקו במסגרת זמן זו יחשבו “כהעלאה ראשונית” ויועלו לאתר ע”י דגן סייבר (לא כולל מוצרים עבור חנות אינטרנטית).​
ג. לאחר פיתוח ראשוני של האתר, דגן סייבר תודיע ללקוח כי האתר מוכן לבדיקתו (קרי: האתר נמסר ללקוח). במהלך שבועיים מרגע שהאתר נמסר ללקוח, הלקוח יבדוק את האתר ויעדכן את דגן סייבר בדבר באגים ו/או שינויים ושיפורים בהתאם לדרישות שמסר בסעיף 4א. דגן סייבר תיישם את הפידבק בהתאם ליכולות התשתית ואופי האתר בו בחר הלקוח ותעדכן את הלקוח. במהלך שבועיים אלו תנתן הדרכה ללקוח בדבר העלאת תכנים לאתר. לאחר שבועיים מרגע מסירת האתר ללקוח, כל בקשה לשינויים ו/או שיפורים (ובכלל זה הדרכות, יעוץ, תמיכה, העלאת/עדכון תכנים, שינוי בעיצוב, פיצ’רים וכד’) יתומחרו בנפרד ואינם כלולים בהצעת המחיר שקיבל הלקוח.
5. לאחר ההעלאה הראשונית של תכנים ע”י דגן סייבר, הלקוח יוכל להמשיך להעלות ולעדכן תכנים באתר. כל חומר (לרבות תמונות וכתבות) המתקבל/עולה/מעודכן מאת וע”י הלקוח הינו באחריות מלאה של הלקוח מבחינת זכויות יוצרים וכל סעיף חוקי כזה או אחר.​
דגן סייבר אינה נושאת באחריות על התכנים המוצגים באתר אשר הועלו/התקבלו/עודכנו ע”י הלקוח.
6. הלקוח מתחייב לתשלום עבור תקופה של חצי שנה. לאחר מכן יוכל הלקוח להפסיק את השרות בהודעה ל דגן סייבר, ו דגן סייבר תפסיק לחייבו ותוריד את האתר. אתר הלקוח יהיה זמין כל עוד מתקבל עבורו התשלום החודשי באופן מלא ובז​מן.
7. הצעת המחיר והשירות הניתן ע”י דגן סייבר הינם בכפוף לתקנון זה.
8. פיצ’רים ויכולות שאינם מהווים אתר בסיסי יתומחרו בנפרד.
9. דגן סייבר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות בכל רגע נתון על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה דגן סייבר תפסיק לחייב את הלקוח עם הפסקת השירות.
10. במידה וחל איחור בתשלום עבור האתר, הלקוח יחוייב בתעריף יומי כפול עבור כל יום איחור. זאת בכדי למנוע מצב ש דגן סייבר “רודפת” אחר הלקוח לקבלת תשלום. על מנת למנוע מקרים כאלו דגן סייבר ממליצה ותומכת בחיובי אשראי קבועים
11. במידה והלקוח בחר לסיים את השירות עם דגן סייבר, לא יגבה ממנו תשלום בעבור תקופה נוספת מעבר לזו שכבר שילם ובתום התקופה עבורה שילם יורד האתר ולא יהיה זמין יותר. לא יינתן החזר כספי עבור תקופה או תשלומים שכבר שולמו.
12. דגן סייבר עובדת במתכונת של השכרה/ליסינג תפעולי – הלקוח משלם עלות נמוכה חד פעמית (בהשוואה לעלות פיתוח אתר) עלות חודשית קבועה עבור אחסון האתר ותחזוקתו (למעט תכנים) כך שהוא מקבל אתר אינטרנט בעלות כוללת נמוכה וללא צורך לדאוג לתחזוקה התשתיתית השוטפת וללא התחייבות (למעט חצי שנה ראשונה), יחד עם זאת הבעלות על האתר (למעט התכנים) נשארת במלואה ובשלמותה של דגן סייבר.
העלות החודשית הינה עבור אחסון ובעיקר תחזוקה שוטפת הכוללת עדכוני תוכנה, אבטחה, שרת ומסד נתונים ותיקוני באגים הנובעים מעדכונים אלו, זאת בדומה לליסינג תפעולי עבור רכב, בו תשלום האחזקה החודשי מכסה טיפולי רכב שוטפים, תיקונים, ביטוח וכד’.
13. העלות החודשית הקבועה יכולה להשתנות מעת לעת. דגן סייבר תעדכן את הלקוח טרם עליית המחיר. העלות החודשית לא תשתנה במהלך חצי השנה הראשונה לה מחוייב הלקוח. שינויים בעלות יתכנו בד”כ בהתאם לעלייה במחירי התחזוקה השוטפת, המדד וכד’.

תקנון שירותי אחסון אתרים

הסכם קבלת שירותים

הסכם זה נערך בין חברת דגן סייבר (“להלן החברה”) המספקת שירותי אחסון אתרים . לבין מקבל השירותים להלן (“הלקוח”) מעוניין בשירותים אילו.

1. שימוש בשרת
1.1 החברה תספק שירותי אחסון אתרים ללקוח.
1.2 החברה תספק ללקוח את השירותים על בסיס החבילה בה הוא בחר.
1.3 הלקוח ישתמש במשאבים שהוקצו לו בהתאם לחבילה בה. כל חריגה מצד הלקוח הן ביודעין והן בלא יודעין תהווה סיבה להקפאת חשבונו בשרת ו/או סגירה מיידית וללא כל התראה מוקדמת.
1.4 כל ניסיון שימוש לרעה ובכללו החדרת וירוסים ,סוסים טרויאניים ,תוכניות זוללות זיכרון תגרור סגירה מיידית של החשבון.
1.5 כל חריגה מתעבורת הנתונים החודשית שהוקצתה ללקוח תחויב בתשלום נוסף.
1.6 לא תינתן עדיפות בהקצאת משאבי השרת לאף אתר ובשום מקרה.
1.7 חברת דגן סייבר אתרים מתחייבת לספק את החבילת אחסון האתר תוך 48 שעות מיום ההזמנה..
1.8 חברת דגן סייבר אתרים אינה מעלה תוכן אתר של לקוח אל השטח אחסון אלה רק עם הלקוח הזמין את השירות בתשלום במקרה הזה אנו מתחייבים לעלות את האתר כולל הבסיס נתונים תוך 72 שעות מיום תשלום השירות.
1.9 כל חריגה מתעבורת הנתונים החודשית שהוקצתה ללקוח תחויב בתשלום נוסף.
2.0 לא תינתן עדיפות בהקצאת משאבי השרת לאף אתר ובשום מקרה.
2.1 אם לקוח ביקש לעזור לו בעליית האתר שלו לשטח האחסון ולא שילם על השירות חברת דגן סייבר אתרים אינה מחוייבת לעשות זאת – בכל מקרה העזרה לא מחייבת את חברת דגן סייבר אתרים בזמן כלשהו.

2. תכני האתר
2.1 הלקוח יעלה את תכניו לשרת האינטרנט ויהיה האחראי הבלעדי לכל תביעה משפטית שתבוא,בעקבות תכני האתר.
2.2 החברה לא תהיה אחראית ,במקרה של הפרת זכויות יוצרים מצידו של הלקוח .
2.3 החברה תקפיא את חשבון הלקוח במידה ותתקבל בקשה ממקור משפטי מוסמך ( בכללם חברות המגנות על זכויות יוצרים).
2.4 החברה אינה מתירה הצגה של חומר פורנוגראפי שאינו מאושר ע”י גורמי החוק ,כל הצגה של חומרים מסוג זה תהיה באחריותו הבלעדית של בעל האתר.
2.5 החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם לקבצי הלקוח.
2.6 הלקוח יגבה את נתוניו ויהיה האחראי הבלעדי במידה של אבדן נתונים חלקי או מלא.
2.7 החברה אינה מגבה את קבצי הלקוח בשרת ואינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לפגיעה בנתונים ובכללם בסיס הנתונים ,תמונות וכל מדיה דיגיטאלית שברשותו של הלקוח.

3. קבלת שירותים
3.1 הלקוח יחויב אחת לחודש ו/או לפרק הזמן בו הוסכם בינו לבין החברה ובאמצעות אמצעי התשלום המקובל בחברה.
3.2 החברה מקבלת תשלום באמצעות כרטיסי אשראי מסוג Mastercard ,ויזה ואמריקן אקספרס.
3.3 החברה לא תקבל תשלום באמצעות כרטיסי אשראי המסופקים ע”י חברות שאינן בהסכם עם חברתנו טכנולוגית.
3.4 הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי חלקי או מלא בגין כספים ששילם ,במידה ולא עמד בתנאי הסכם ו/או בחר לסיים את התקשרותו עם החברה.
3.5 הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין נזק שייגרם לו אם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מנפילת השרתים או תקלות תשתית מעבר לעלות התשלום החודשי אותה הוא משלם
3.6 השירותים הניתנים ע” דגן סייבר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS ), לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי דגן סייבר בגין איכות, יכולת, ציפיות השרות ו /או התאמה לצרכיו.
3.7 בכל מקרה של תקלה טכנית בכללה נפילת שרתים ו/או תקלות תשתית ו/או שיבושים המונעים או משבשים את שירותי חברת דגן סייבר, בכללם שרותי אחסון האתרים, יציבותם ויכולת הגישה מכל סוג שהיא וכן את שרותי הדואר, שרותי ה FTP והגישה לאתר, תפעל דגן סייבר באופן סביר לתיקון התקלה מרגע שנודע לה אודותיה. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו ש דגן סייבר אינה מתחייבת כי לא יהיו תקלות ו/או שיבושים המאפיינים שירות טכנולוגי זה.
3.8 דגן סייבר רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים לשם תחזוקת המערכות, שיפור ושדרוג התוכנות ומערכות התקשורת. דגן סייבר תפעל כמיטב יכולתה לצמצם פרקי זמן אלו ותשתדל ככל יכולתה לעשות זאת בשעות שבהן ישנן תעבורה מופחתת.
3.9 רישום וחידוש דומיינים הן פעולות שלא ניתן לקבל בגינן החזר כספי בשום אופן והן כפופות להסכם הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי והרשמים הבינלאומיים.
3.10 לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חברת דגן סייבר בגין כל נזק, הפסד , תשלום, הוצאה או אבדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש בשירותינו, וחברתנו לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק לרבות עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, ללקוח עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השרות. אם מכל סיבה שהיא יקבע כי סעיף פטור זה הינו בטל, לא יעלה סכום הפיצוי שתשלם דגן סייבר ללקוח על הסכום החודשי ששילם הלקוח ל דגן סייבר בחודש הקודם לנזק. הלקוח מאשר בזאת כי חלוקת הסיכונים בסעיף זה סבירה בהתחשב באופי השרות

כל הפרה של סעיף ו/או סעיפים מהסכם זה מהווה הפרה חמורה של ההסכם ותגרור סגירת החשבון מיידית וללא הודעה מוקדמת

גיבויים ושחזור אתרים

1. חברת דגן סייבר אינה אחראים בשום צורה לגבות את קבצי הלקוח. במידה וקבצי הלקוח נמחקו, נאבדו בין אם ע”י פריצה לשרת ובין אם ע”י מחיקה בשוגג, חבלה וכו’, לא תהיינה ללקוח כל טענות כלפי חברת דגן סייבר
2. חברת דגן סייבר מספקת בחינם כלים לגיבוי אתרים – גיבוי האתר הינו באחריותו המלאה של הלקוח למעט במקרים בהם רכש הלקוח שירות גיבוי וניטור.
3. על הלקוח לבצע גיבוי עצמאית הן למסד הנתונים והן לקבצי האתר שלו.
4.ביצוע שחזור ע”י חברת דגן סייבר כרוך בתשלום ובתאום מראש.

מדיניות תשלום – החזר כספי

1. פתיחת חשבון לקוח נעשית על בסיס תשלום שנקבע עם הלקוח. אין החזר כספי על פתיחת חשבון לאחר יום התשלום.
2. הלקוח רשאי לדרוש החזר על שירות/בנק זמן שלא נוצל וששולם עליו מראש, בקיזוז 5% או 100 ש”ח (הגבוה מהשניים) עבור דמי טיפול וביטול.
3. בקשות לביטול שירותים יועברו בדואר אלקטרוני ל info@dugi.co.il – ויטופלו עד כ-48 שעות לאחר מכן, ויחושבו כמבוטלות כ-24 שעות לאחר קבלת הודעת הדוא”ל
4. לגבי רכישת דומיינים אין החזר כספי על פי תקנון איגוד האינטרנט הישראלי.
5. במידה והשרת נופל לזמן ממושך, דגן סייבר מבטיחה לפצות את לקוחותיה ע”פ שיקול דעתה.
6. ניתן להחזיר ספרים שנרכשו ושעדיין סגורים באריזתם המקורית בזיכוי מלא בניקוי 20 ש”ח דמי טיפול ומשלוח.